Datele cu caracter personal și protecția acestora

Părțile contractante au convenit, cumpărătorul în cazul unei persoane fizice are obligativitatea să notifice vânzătorul în comanda numele și prenumele, adresa de facturare, inclusiv codul poștal, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Părțile contractante au convenit, cumpărătorul în cazul unei persoane juridice are obligativitatea să notifice vânzătorul în comanda numele firmei, adresa sediului inclusiv codul poștal, CUI Numărul de înregistrare pentru TVA, CIF (dacă i-a fost atribuit), numărul de telefon și adresa de e-mail.

Cumpărătorul care s-a înregistrat in magazinul online poate să-și revadă și să-și modifice datele personale pe care le-a furnizat în orice moment și de asemenea poate să-și anuleze înregistrarea după ce se va conecta la magazinul online la site-ul electronic în secțiunea “Contul meu”.

Vânzătorul anunță cumpărătorul că, potrivit art. 6 alin.1 lit. b) Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor precum și libera circulație a acestor date, prin care se anulează directiva 95/46 / CE (regulamentul general privind protecția datelor), (denumit în continuare “Regulamentul“). vânzătorul ca operator de sistem informatic va procesa datele personale ale cumpărătorului fără consimțământul persoanei vizate deoarece persoana vizată este implicată în procesul de achiziție și prelucrarea datelor personale ale cumpărătorului va fi efectuată de vânzător în cadrul relației precontractuale cu cumpărătorul și prelucrarea datelor personale ale cumpărătorului la executarea unui contract de cumpărare în care cumpărătorul acționează ca una dintre părți.

În sensul art. 6 alin. 1 lit. f) Regulamentului vânzătorului după livrarea mărfurilor comandate, respectiv serviciilor furnizate cumpărătorului, pe baza unui interes legitim să prelucreze datele cu caracter personal ale cumpărătorului și în scopul comercializării directe și să-i trimită la adresa de e-mail a cumpărătorului informații despre produse noi, reduceri și oferte sau servicii.

Vânzătorul se angajează să trateze și să stocheze datele personale ale cumpărătorului în conformitate cu legea aplicabilă in Romania

Vânzătorul declară că, în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. (a) și lit. (b) din Regulament, datele personale ale cumpărătorului vor fi achiziționate exclusiv în scopul menționat în acești termeni și condiții.

Vânzătorul declară că, în alte scopuri decât cele menționate în acești termeni și condiții, acesta va achiziționa întotdeauna datele personale ale cumpărătorului pe baza legală adecvată, asigurând în același timp că aceste date cu caracter personal sunt prelucrate și utilizate exclusiv într-o manieră compatibilă cu scopul pentru care au fost colectate și nu le va asocia cu datele cu caracter personal care au fost obținute pentru un alt scop sau în scopul îndeplinirii contractului de cumpărare.

Cumpărătorul va fi invitat înainte de a trimite comanda să bifeze căsuța prin care să confirme că vânzătorul la informat în mod suficient, inteligibil și inconfundabil, despre:

 • datele sale de identificare menționate în art. 1. acestor termeni și condiții care demonstrează identitatea vânzătorului,
 • datele de contact ale vânzătorului, respectiv persoanei responsabile,
 • scopul prelucrării datelor cu caracter personal care constituie încheierea contractului de cumpărare între vânzător și cumpărător și baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,
 • cumpărătorul este obligat să furnizeze datele cu caracter personal necesare în vederea încheierii contractului de cumpărare și în cazul rezolvări și livrării corespunzătoare a comenzii,
 • atunci când prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. f) Regulamentul potrivit căruia interesul legitim urmărit de vânzător este marketingul direct,
 • datele de identificare ale terților, care este compania care livrează bunurile comandate cumpărătorului, respectiv datele de identificare ale altor destinatari sau categorii de destinatari, datelor cu caracter personal, dacă există,
 • perioada de păstrare a datelor cu caracter personal, respectiv criterii pentru determinarea acesteia.

Vânzătorul declară că va prelucra datele personale în conformitate cu bunele moravuri și va acționa într-un mod care nu contravine regulamentului sau altor reglementări legale cu caracter general obligatoriu sau nu le poate eluda.

Vânzătorul, în conformitate cu regulamentul, furnizează cumpărătorului, ale cărui date le prelucrează următoarele informații:

 • identitatea și datele de contact ale vânzătorului și, dacă este cazul, reprezentantului vânzătorului,
 • datele de contact ale persoanei responsabile,
 • scopul prelucrării pentru care sunt determinate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării,
 • atunci când prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. 1 punct. f) interesele legitime urmărite de vânzător sau de terță parte,
 • cercul de destinatari sau categorii de destinatari de date cu caracter personal, dacă există,
 • după caz, informațiile pe care vânzătorul intenționează să le transfere într-o țară terță sau într-o organizație internațională,
 • perioada de păstrare a datelor cu caracter personal respectiv criterii pentru determinarea acestora,
 • informații privind existența dreptului de a solicita vânzătorului accesul la datele sale cu caracter personal și dreptul de a rectifica, șterge sau restrânge prelucrarea sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și drepturile de portabilitate a datelor,
 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere,
 • informații cu privire la faptul dacă furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință care este necesară pentru a încheia un contract, dacă cumpărătorul este obligat să furnizeze date cu caracter personal și posibilele consecințe dacă datele nu sunt furnizate,
 • existența unei decizii automate, inclusiv a profilării;

Cumpărătorul are dreptul de a obține de la vânzător o copie a datelor cu caracter personal prelucrate și dreptul de a obține toate informațiile de mai sus. Pentru orice alte copii solicitate de cumpărător, vânzătorul poate percepe o taxă corespunzătoare costului administrativ pentru realizarea unei copii.

Cumpărătorul are dreptul să se opună vânzătorului în c